01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Zamkniecie hoteli, pensjonatów, stoków narciarskich i prywatnych kwater, w okresie od 28.12.2020. do 17.01.2021 roku nie jest zgodne z prawem?

Szanowni Państwo w związku z licznymi zapytaniami, jakie Państwo do nas kierujecie, które dotyczą zgodności z prawem wprowadzonego przez nierząd czasowego zakazania prowadzenia usług noclegowych i stoków narciarskich wyjaśniamy:

Wprowadzone czasowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu usług hotelarskich w pensjonatach, hotelach i prywatnych kwaterach oraz czasowe ograniczenie działalności stoków narciarskich przez nierząd od dnia 28 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 roku niestety jest legalny gdyż wprowadzono go na podstawie art. 46b ust 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z regulacją, jaką podał nierząd na czele z Pinokiem na wczorajszej konferencji stwierdzić należy, iż nie jest to całkowite zakazanie prowadzenia dzielności a jej ograniczenie czasowe gdyż nadal one mogą funkcjonować, lecz dla wybranej kategorii osób.

Prosimy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia dotyczą najmu krótkoterminowego a nie długoterminowego!!!

Zatem w przypadku, gdy najemca dokonuje wynajęcia długoterminowego apartamentu zakaz ten nie obowiązuje.

Odnosząc się do sytuacji zamknięcia stoków narciarskich stwierdzić również należy, iż regulacja wprowadzona przez nierząd jest w tym zakresie legalna, ponieważ nierząd nie zakazał właścicielowi prowadzenia działalności a jedynie ograniczył możliwość korzystania przez klienta z tych usług a sam stok może funkcjonować. Tym bardzie należy zwrócić uwagę, iż ograniczenie to jest czasowe, na co również zezwala art. 46b ust 2 w/w ustawy. Tak wiemy głupie to, ale niestety prawdziwe.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 22 266 86 18 lub 579-636-527.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#COVID #góry #zakazprzemieszczania #legaartis #hotele #stoki

Szanowni Państwo w związku z licznymi zapytaniami, jakie Państwo do nas kierujecie, które dotyczą zgodności z prawem wprowadzonego przez nierząd czasowego zakazania prowadzenia usług noclegowych i stoków narciarskich wyjaśniamy:

Wprowadzone czasowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu usług hotelarskich w pensjonatach, hotelach i prywatnych kwaterach oraz czasowe ograniczenie działalności stoków narciarskich przez nierząd od dnia 28 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 roku niestety jest legalny gdyż wprowadzono go na podstawie art. 46b ust 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z regulacją, jaką podał nierząd na czele z Pinokiem na wczorajszej konferencji stwierdzić należy, iż nie jest to całkowite zakazanie prowadzenia dzielności a jej ograniczenie czasowe gdyż nadal one mogą funkcjonować, lecz dla wybranej kategorii osób.

Prosimy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia dotyczą najmu krótkoterminowego a nie długoterminowego!!!

Zatem w przypadku, gdy najemca dokonuje wynajęcia długoterminowego apartamentu zakaz ten nie obowiązuje.

Odnosząc się do sytuacji zamknięcia stoków narciarskich stwierdzić również należy, iż regulacja wprowadzona przez nierząd jest w tym zakresie legalna, ponieważ nierząd nie zakazał właścicielowi prowadzenia działalności a jedynie ograniczył możliwość korzystania przez klienta z tych usług a sam stok może funkcjonować. Tym bardzie należy zwrócić uwagę, iż ograniczenie to jest czasowe, na co również zezwala art. 46b ust 2 w/w ustawy. Tak wiemy głupie to, ale niestety prawdziwe.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 22 266 86 18 lub 579-636-527.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#COVID #góry #zakazprzemieszczania #legaartis #hotele #stoki

Zostaw Komentarz