01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

PILNE!!! Zakaz prowadzenia działalności niezgodny z prawem.

Witamy,

Jak już zapewne Państwo wiecie z naszego poprzedniego artykułu WSA w Opolu w związku ze skargą fryzjera, który prowadził działalność w czasie kwietniowego lockdownu, jaki został ukarany karą administracyjną na podstawie wydanej decyzją sanepidu z dnia 27.10.2020 roku orzeczenie rozstrzygające w sprawie tej skargi.

Zgodnie z wyrokiem prawomocnym II SA/OP 219/20 WSA stwierdziło, iż działanie (NIE)rządu, które spowodowało zamkniecie działalności gospodarczej w związku z pLandemią COVID-19 w drodze rozporządzenia było niezgodne z prawem.

Zdaniem Sądu wydane rozporządzenia w tym zakresie naruszało art. 22 Konstytucji RP, ponieważ wprowadzenia zakazu wykonywania określonych rodzajów działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia wykracza w istotę wolności gospodarczej.

W wydanym wyroku przez WSA w Opolu Sąd podkreślił, iż istniej możliwość naruszenia wolności gospodarczej, ale jedynie w przypadku gdyby (NIE)rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził stan klęski żywiołowej gdyż stan epidemii, jaki jest wprowadzony daje jedynie możliwość ograniczenia wykonywania dzielności a całkowite ich zamkniecie, jakie miało miejsce w zeszłym roku oraz trwa obecnie (przypominamy do 17.01.2021 roku) narusza art. 228 Konstytucji RP.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż zgodnie z naszym wcześniejszym stanowiskiem Sąd podkreślił w swoim wyroku, iż zgodnie z art. 46a i 46b ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) z późn. zm. nie posiada uprawnień do zakazania prowadzenia działalności gospodarczych w drodze rozporządzenia jak to odbywa się w chwili obecnej.

Sąd podkreślił bardzo znacząco w swoim wyroku, iż zakaz taki może być wprowadzony w formie ustawy i przy ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej gdyż ogłoszony stan epidemii nie daje możliwości prawnych do takiego działania.

Z wyroku WSA w Opolu w sprawie II SA/OP 219/20 wynika jednocześnie, iż zachowanie obecne (NIE)rządu Prawa i Sprawiedliwości narusza art. 92 Konstytucji RP oraz art. 31 Konstytucji RP i jest sprzeczne z art. 21 i 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej.

Na tej podstawie stwierdzić należy, iż każdy przedsiębiorca powinien otworzyć swoją dzielność gdyż działanie takie nie byłoby niezgodne z prawem i nie może być za to karany ani mandatem ani też karą administracyjną.

Wnioski i decyzję pozostawiamy Państwu.

Przypominamy tylko iż w obecnym stanie prawnym jakim się znajdujemy każdy posiada możliwość prowadzenia swojej firmy niezależnie od rodzaju PKD.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz