01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

CZY PRAWO DOPUSZCZA PRZYMUSOWE TESTOWANIE PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z COVID?

Nauczycielu, pielęgniarko, lekarzu, pracowniku służb mundurowych przypominamy, iż pracodawca nie może was zmusić do wykonania testu genetycznego PCR.

Na początek zaczniemy od wykładni prawa w tym zakresie i tak:

Art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 tj. Dz. U. z 2020 r. poz., 849 którego brzmienie jest następujące:

[Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia]

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tj.: Informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Stwierdzić jednoznacznie należy, iż pracodawca bez Waszej zgody nie może was zmusić do testowania się na rzekomy COVID.

Zachowanie pracodawców oraz (NIE)rządu w tym zakresie jest również sprzeczne z ustawą o zawodzie lekarza oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art., 8 który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Działanie pracodawców w tym zakresie narusza również treść art. 39 Konstytucji RP [Zasada wolności od eksperymentów], ponieważ uznać należy, iż „szczepionka”, jaka jest stosowana na podstawie warunkowego jej dopuszczenia do użytkowania jest globalnym eksperymentem medycznym a tym samym zgodnie z powyżej powołanym art. 39 nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Przymus, jaki stosuje pracodawca na polecenie (NIE)rządu i Niedzielskiego narusza również ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który jednoznacznie wskazuje, iż lekarz może prowadzić badanie (…) po wyrażeniu zgody przez pacjenta oraz Art. 47 Konstytucji RP (Zasada ochrony życia prywatnego] Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Poniżanie, jakie przy tym jest stosowane przez pracodawców jest sprzeczne z art. 32 Konstytucji RP [Zasada równości obywatela wobec prawa], który mówi, że Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne a także nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Tym samym uznać należy, iż pracodawca, który zastrasza pracownika i grozi wyciągnięciem konsekwencji służbowych w przypadku, gdy pracownik nie podda się testowaniu jest działaniem przestępczym gdyż zachodzi w tym miejscu uzasadniona podstawa do stwierdzenia ze takie zachowanie wypełnia znamiona czynu karalnego z art. 119 k.k., 160 k.k. oraz 191 k.k. a w niektórych przypadkach również art. 231 k.k.

Pamiętaj, zatem że masz prawo przeciwstawić się takiemu działaniu, lecz musi zawsze zająć pisemne stanowisko, jakie będzie wyrażało twój sprzeciw a nie jak to często się dzieje nie reagować na takie zachowanie gdyż w polskim prawie istniej zasada cichego milczenia, co może wykorzystywać pracodawca.

Jeśli nie umiesz samodzielnie sporządzić pisma zgłoś się do nas.

NIE DAJ ZROBIĆ Z SIEBIE NIEWOLNIKA NA PODSTAWIE PRAWA, JAKIE NIE JEST PRAWEM.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe

Zostaw Komentarz