01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Zapowiadane represje z art. 165 k.k. To straszą na przedsiębiorców!!!

Witajcie,
Jak widać władza nie, jest w stanie opanować buntu przedsiębiorców, jacy nie mają ochoty dalej respektować ich bezprawia, które na podstawie Rozporządzenia zakazuje im prowadzić swoje firmy i oferować obywatelom usługi gastronomiczne czy rozrywkowe.

Niestety represje, jakie obecnie stosowali za pomocą Sanepidu, Policji, Straży Pożarnej i innych służb nie zastraszyły przedsiębiorców, który postanowili otworzyć swoje formy, wiedząc, że wprowadzone zakazy ich prowadzenia na podstawie Rozporządzenia są niezgodne z prawem.

Zatem kolejny pionek w grze tym razem Ziobro wkracza do gry i zapowiada bezwzględnie karania przedsiębiorców, którzy legalnie prowadzą swoje biznesy z art. 165 k.k.

Stwierdzić należy, że aby nastąpiło popełnienie przez przedsiębiorcę przestępstwa z art. 165 k.k. niezbędne, jest ustalenie realnej możliwości powstania danej choroby epidemicznej lub wywołanie określonej choroby zakaźnej […] albo też jednostki chorobowej dotąd niestwierdzonej, ale mającej na cechy choroby zakaźnej lub jednostki chorobowej znanej, która wywołuje groźne dla zdrowia i życia objaw, dotąd niespotykane.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dopóty, dopóki ten przedmiotowy element, wspólny dla znamion obu postaci interpretowanego typu przestępstwa nie zostanie zidentyfikowany, jako konkretna jednostka chorobowa (epidemiczna lub zakaźna) nie może być mowy o realnym sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, co w rezultacie wyklucza możliwość skazania przedsiębiorcy z art. 165 k.k.

Na podstawie wielu orzecznictw wielu Sądów stwierdzić należy, iż działanie Ziobry ma na celu zastraszenie przedsiębiorców, jacy mają odmienne zdanie co do bezprawności represji, jakie władza stosuje wobec nich.
Z orzecznictwa, jakie zostało do tej pory wydane do art. 165 k.k., wynika jednoznacznie, iż aby była mowa o popełnieniu przestępstwa z art. 165 k.k. zachowanie sprawcy musi wywołać określone konkretne i dające się udowodnić niebezpieczeństwo chronionego dobra prawem (wyrok SN z 12 czerwca 1987 roku III KR 208/87, OSNPG 1988, nr 8-9 poz. 7).
Stwierdzić również należy, że przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 1 k.k. charakteryzuje się zagrożeniem konkretnym niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia. Chodzi tu o rzeczywiste (realne i faktyczne) niebezpieczeństwo, a nie hipotetyczne. Nadto niebezpieczeństwo to musi występować aktualne i nie może być zależne od występowania pewnych warunków. Wspomniane niebezpieczeństwo nie może być również abstrakcyjne. Musi to być jednak zagrożenie rzeczywiste, jest ono takie, gdy powoduje realne zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenia się choroby zakaźnej. Takie stanowisko zaprezentował w swoim wyroku z dnia 20 maja 1988 roku SN II KKN 37/98, OSNKW 1988 nr 7 – 8 poz. 33.

Jak wynika z powyższego zagrożenie, musi mieć charakter faktyczny, a nie hipotetyczny, w toku prowadzonego postępowania należałoby udowodnić, iż konkretny klient restauracji zaraził się wirusem podczas przebywania w niej. Praktycznie udowodnienie takiego zdarzenia jest wręcz niemożliwe nawet w przypadku, gdy policja dokona wylegitymowania klientów podczas interwencji i po jakimś czasie u jakiegoś klienta wykryto by wirusa, ponieważ każdy klient restauracji wcześniej przebywał w pracy, dokonywał innych czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych gdzie realność zarażenia się, była hipotetycznie taka sama jak podczas wizyty w restauracji.

Zatem spokojnie można stwierdzić, iż jest to kolejna próba zastraszenia skierowana wobec nieposłusznych władzy przedsiębiorcom.

Przypominamy, iż takie represje były już stosowane w przeszłości przez (NIE)rząd i krzyczącego z mównicy sejmowej Kaczora.

Sytuacja ta miała miejsce w październiku i listopadzie 2020 roku, kiedy na terenie RP odbywałem się liczne strajki i protesty przeciwko represji i zniewoleniu, jakie bezprawnie stosuje na obywatelach (NIE)rząd PIS i wszystkie tego rodzaju sprawy przeciwko liderom strajków zostały umorzone.

Jak widać (NIE)rząd wszelkimi sposobami próbuje zniszczyć swoim bezprawnym działaniem gospodarkę narodową i zniewolić przedsiębiorców oraz pozostałą część społeczeństwa, a że ich metody w postaci nakazów i zakazów obywatele już mają w dalekim poszanowaniu to, posuwają się do stosowania groźby bezprawnej i zastraszają nieposłusznych postępowaniami karnymi.

NIE DAJ SIĘ ZNIEWOLIĆ, PAMIĘTAJ, JESTEŚ WOLNYM CZŁOWIEKIEM. STAN EPIDEMII NIE JEST PODSTAWĄ DO WPROWADZANIA ROZPORZĄDZENIAMI TYLU ZAKAZÓW I OBOSTRZEŃ.

Pamiętaj, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz

Godziny

PONIEDZIAŁEK 11-19
WTOREK 8-16
ŚRODA 11-19
CZWARTEK 11-19
PIĄTEK 8-16
SOBOTY INDYWIDUALNIE USTALONE KONSULTACJE

Adres

01-756 Warszawa
ul. Przasnyska 6a lok 336a
579 636 527
22-266-86-18
kontakt@legaartis.pl

Newsletter

Otrzymuj najnowsze aktualizacje i oferty.

Design by GI - LEGA ARTIS 2020 © ALL RIGHTS RESERVED