Nakaz zasłaniania ust i nos nadal niezgodny z prawem, ponieważ ani z ustawy, ani też z rozporządzenia nie wynika kogo, dotyczy!!!

Zasadnym w tym miejscu będzie powołanie się na Wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego Sądu w Opolu z 27 października 2020 r. (II SA/Op 219/20), który w swoim orzeczeniu stwierdził, że z perspektywy art. 92 ust. 1 Konstytucji RP zasadnicze znaczenie ma to, że zawierające upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia przepisy art. 46b pkt 2-12 … Czytaj dalej Nakaz zasłaniania ust i nos nadal niezgodny z prawem, ponieważ ani z ustawy, ani też z rozporządzenia nie wynika kogo, dotyczy!!!