01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Pracodawca nie ma prawa zmusić cię do przyjęcia eksperymentalnej „szczepionki”

Witajcie,

Jak mantra powraca temat szczepień i stosowany z nimi przymus pracodawców do udziału w tym eksperymencie medycznym.

W związku z tym postanowiliśmy stworzyć ten post w celu pomocy wam w obronie swoich praw, jakie wam gwarantuje Konstytucji RP oraz inne ustawy i prawo międzynarodowe.

Na samy początku przypominamy, iż każdy, kto pod wpływem manipulacji (NIE)rządu wierząc kampanii reklamowej stworzonej na potrzeby Narodowego Programu Szczepień, że „szczepionka na COVID-19” jak nazwano ten produkt, posiada właściwości lecznicze, jest w błędzie.

Przypominamy, że produkt chemiczny GMO, jaki na potrzeby wprowadzenia w błąd ludzi nazwano szczepionką:

  1. Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
  2. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
  3. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
  4. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie, pomimo iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
  5. W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
  6. Został wprowadzony do użytku, pomimo iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Dlatego pamiętaj iż na podstawie  art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020.514 z dnia 2020.03.24) masz prawo do odmowy uczestnictwa w eksperymencie medycznym, jaki pod przykrywką Narodowego Programu Szczepień uprawia sobie (NIE)rząd.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonego przepisu art. 25 ust. 1 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

Ponadto, w dniu 27 stycznia 2021 r. została przyjęta Rezolucja Rady Europy nr: 2361 (2021), która zabrania państwom wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepi. Rada Europy jest organem zarządzającym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Przedmiotowa kwestia została ujęta w punktach: 7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek: 7.3.1 zagwarantowanie, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam nie chce tego zrobić 7.3.2 zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1LV0q1Rj2mL8VE4ZHXGx0OUASedmpq2YzAhyleAPzzJzi9SapeHwOtQww

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego,  art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

ZATEM NIE DAJ SIĘ ZASTRASZYĆ, WALCZ O SWOJE PRAWA I NIE UCZESTNICZ W EKSPERYMENCIE MEDYCZNYM, JAKI NA POTRZEBY MEDIALNE ZOSTAŁ NAZWANY NARODOWYM PROGRAMEM SZCZEPIEŃ.

PAMIĘTAJ, ŻE PRZYJMUJĄC TEN PRODUKT, NASTĘPUJE W TOBIE MODYFIKACJA DNA I STAJESZ SIĘ ISTOTĄ GMO.

ZAPAMIĘTAJ IŻ TEGO DZIADOSTWA Z ORGANIZMU NIE DA SIĘ WYPŁUKAĆ  JAK PRZEDAWKOWANEGO LEKU A SKUTKI UBOCZNE, MOGĄ BYĆ WIDOCZNE NAWET PO 30 LATACH.

————————————————————————–

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

Pn. – czw.: 11:00 – 17:00

Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #kwarantanna #szczepionka #Pfizer #Moderna #AstraZeneca #GMO #NarodowyProgramSzczepień #MinisterstwoZdrowia #COVID #C-19 #pandemia #szczepienia

Zostaw Komentarz