Pamiętaj, to od Ciebie zależy czy chcesz przyjąć dla siebie albo Twojego dziecka eksperymentalną dawkę specyfiku chemicznego.

Powikłania, zgony, i choroby neurologiczne po szczepieniach covid (4.6.2021)

Po rozpoczęciu szczepień na covid dzieci i nastolatków odnotowano wśród nich tysiące powikłań i zgonów poszczepiennych. W tabelach i na wykresach zamieszczonych poniżej znajdują się aktualne dane o powikłaniach i zgonach po tych szczepieniach zgłoszonych do baz VAERS i Vigiaccess, głównie w USA i Europie.  Liczby te są bardzo niedoszacowane, bo wiadomo, iż zgłaszanych jest ok. 1% wszystkich powikłań, których może być ok. 100 razy więcej.

W Tabeli 1 umieszczono liczby powikłań po szczepieniach covid w różnych grupach wiekowych zgłoszonych do VAERS.  Razem zgłoszono tu 294801 powikłań. Widzimy tysiące powikłań u dzieci w wieku 6-17 lat oraz dziesiątki tysięcy wśród osób w wieku 18-29 lat.  Podobnie dziesiątki tysięcy powikłań zgłoszono w pozostałych grupach wiekowych, najwięcej w grupie 65-79 lat.  Widzimy też dziesiątki powikłań wśród niemowląt i dzieci do 5 roku życia, ewidentnie zaszczepionych nielegalnie. 

W Tabeli 2 umieszczono liczby zgłoszonych zgonów po szczepieniach covid w różnych grupach wiekowych. Razem do VAERS zgłoszono 5165 zgonów po tych szczepionkach. Widzimy tu dziesiątki zgonów w grupach 19-29 lat i 30-39 lat, setki w grupach 40-64 lata i tysiące w grupach 65-79 oraz 80+ lat. 

Wykres 3 ilustruje rozkład zgonów po szczepieniach covid w odstępach czasowych od szczepienia.  Wczesny szczyt zgonów występuje w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu i drugi oddalony – w dniach 10-60 dni po szczepieniu.  

Wykres 4. pokazuje rozkład powikłań po szczepieniach covid w różnych grupach wiekowych z uwzględnieniem płci.   Generalnie wśród kobiet we wszystkich grupach wiekowych zarejestrowano znacznie więcej powikłań, niż wśród mężczyzn, natomiast mężczyźni częściej umierali po sczepieniach covid, niż kobiety (wykres 5).  Podobne zjawisko obserwuje się w odniesieniu do wszystkich szczepionek – kobiety mają więcej powikłań, lecz mężczyźni częściej po nich umierają.     

Wykresy 6 i 7 ilustrują systematyczny wzrost powikłań i zgonów po szczepieniach covid, zgłoszonych do europejskiej/WHO bazy Vigiaccess.  Do 3.6.2021 zgłoszono prawie 1 milion powikłań i 5593 zgony po tych szczepieniach. (I to też zapewne tylko ok. 1% wszystkich prawdopodobnych przypadków).   Wykres 8 pokazuje dramatyczny wzrost zaburzeń neurologicznych, które stanowią ok. 50% wszystkich powikłań po szczepieniach covid –  łącznie  zgłoszono 460068 takich przypadków.   

Lista 9.  Pokazuje sumaryczne liczby powikłań z różnych kategorii klinicznych zgłoszonych do Vigiaczess. Do 4.6.2021 zgłoszono 975559 przypadków powikłań po szczepieniach covid.  Lista 10 zawiera szczegółowy spis powikłań neurologicznych zgłoszonych do Vigiaccess po szczepieniach covid (razem było ich dotąd 460068).  Ogromne liczby tego typu powikłań pozwalają prognozować, że niedługo będziemy mieć potop poszczepiennych chorób neurologicznych i zgonów w krajach zachodnich.  Istotnie, już pojawiają się epidemie dotąd niespotykanych chorób neurologicznych. W Kanadzie, w silnie wyszczepionej populacji prowincji New Brunswick pojawiła się nowa tajemnicza choroba neurologiczna, której etiologii lekarze i naukowcy nie rozumieją. (https://www.cbc.ca/news/canada/newbrunswick/newbrunswickbraindisease1.6032413; https://globalnews.ca/news/7859939/nbmysterybraindiseaseresearch/.)  

Władze kanadyjskie ukrywają przed społeczeństwem informacje dotyczące tej choroby. Takie zachowanie sugeruje, że mogą wiedzieć, iż jest to powikłanie po szczepieniach covid, lecz nie chcą tego ujawnić.  Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku autyzmu.  Światowe instytucje medyczne wiedzą, że autyzm jest powikłaniem poszczepiennym, ale dla celów komercyjnych, politycznych i korupcyjnych nie chcą tego przyznać.  W rezultacie cierpią i są spisane na straty całe pokolenia okaleczonych szczepionkami dzieci.  Dziś już wiadomo, że głównym patogennym czynnikiem w powikłaniach po szczepieniach covid jest białko kolcowe koronawirusa, którego produkcja w komórkach osób zaszczepionych jest aktywowana przez wszystkie zachodnie szczepionki covid (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson i Astra-Zeneca).  Mimo to władze nadal agresywnie wmuszają ludziom te okaleczające i zabójcze szczepienia. —————————————————————————————————————————————————–

  1. Powikłania po szczepionkach covid w grupach wiekowych (VAERS) : razem 294801 (4.6.2021)
Wiek     Events Reported     Percent (of 294,801)    
< 6 months 320.01%
6-11 months 210.01%
1-2 years 420.01%
3-5 years 150.01%
6-17 years 8,5812.91%
18-29 years 32,58111.05%
30-39 years 47,05915.96%
40-49 years 46,91415.91%
50-59 years 47,31916.05%
60-64 years 22,6767.69%
65-79 years 55,36218.78%
80+ years 13,8064.68%
Unknown 20,3936.92%
Total 294801100.00%
  • Zgony po szczepionkach covid w grupach wiekowych (VAERS)
wiek   Events Reported     Percent (of 5,165)    
< 6 months 10.02%
1-2 years 20.04%
6-17 years 80.15%
18-29 years 450.87%
30-39 years 851.65%
40-49 years 1553.00%
50-59 years 3336.45%
60-64 years 3226.23%
65-79 years 1,53629.74%
80+ years 1,79434.73%
Unknown 88417.12%
Total 5165100.00%
  • Zgony po szczepionkach covid w odstępach czasowych od szczepienia. Razem 5165 zgonów (VAERS)
  • Powikłania po szczepionkach covid: wiek/płeć (VAERS)
  • Zgony po szczepionkach covid wiek/płeć (VAERS)

9. Powikłania po szczepieniach covid zgłoszone do bazy Vigiaccess 

(W nawiasach – liczby zgłoszonych przypadków. Razem do 3.6.21 zgłoszono 975559 przypadków powikłań. Mogło być ich ok 100 razy więcej, ponieważ zgłaszanych jest zaledwie ok. 1% wszystkich przypadków.)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego (38584) Zaburzenia serca (37016) Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne (344) Zaburzenia ucha i błędnika (28985) Zaburzenia endokrynologiczne (717) Zaburzenia oka (34725) Zaburzenia żołądka i jelit (224183) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (642442)Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (1296)

Zaburzenia układu immunologicznego (10570) Infekcje i infestacje (50195) Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach (37496) Dochodzenia (91157) Zaburzenia metabolizmu i odżywiania (23316) Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (315350) Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) (861) Zaburzenia układu nerwowego (460068) Ciąża, połóg i okres okołoporodowy (1231) Problemy z produktem (1778) Zaburzenia psychiczne (43376) Zaburzenia nerek i dróg moczowych (6866) Zaburzenia układu rozrodczego i piersi (12653) Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (95469) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (142694) Okoliczności społeczne (6028) Zabiegi chirurgiczne i medyczne (6231) Zaburzenia naczyniowe (49588)

10. Zaburzenia neurologiczne po szczepieniach covid. (W nawiasach liczby zgłoszonych przypadków).  Razem 460068 

Ból głowy (307281) Zawroty głowy (80550) Parestezje (28083) Drżenie (19420) Niedoczulica (18534) Migrena (13637)

Letarg (12950) Omdlenie (11696) Senność (10707) Utrata przytomności (6785) Dysgeuzja (6349) Uczucie pieczenia (4285) Stan przedomdleniowy (4144) Zajęcie (3747) Ageuzja (3475) Incydent mózgowo-naczyniowy (3324) Zaburzenia równowagi (3114) Postawowe zawroty głowy (2907) Neuralgia (2596) Paraliż twarzy (2507) Dyskomfort głowy (2506) Zakłócenie uwagi (2416) Porażenie Bella (2347) Anosmia (2147) Napięciowy ból głowy (2014) Zaburzenia smaku (1944) Nie reaguje na bodźce (1811) Dyzartria (1456) Nadmierna senność (1368) Ból zatokowy (1297) Afazja (1260) Przejściowy atak niedokrwienny (1208) Formacja (1178) Dystazja (1161) Parosmia (1077) Zaburzenia mowy (1017) Upośledzenie pamięci (1012) Przeczulica (1007) Amnezja (968) Udar niedokrwienny (925) Klasterowy ból głowy (868) Zespół GuillainBarre (841) Zaburzenia czucia (834) Niedowład połowiczy (818) Niedowład twarzy (783) Zaburzenia ruchowe (779) Padaczka (746) Krwotok mózgowy (716) Neuropatia obwodowa (711) Dyskinezy (665) Paraliż (664) Zespół niespokojnych nóg (609) Migrena z aurą (591) Utrata czucia (560) Obniżony poziom świadomości (545) Zaburzenia poznawcze (543) Zakrzepica zatok żylnych mózgu (533) Zawał mózgu (526) Hipotonia (497) Upośledzenie umysłowe (469) Hipokinezja

(443) Rwa kulszowa (413) Uogólnione napady toniczno-kloniczne (382) Objaw neurologiczny (367) Monoplegia (359)

Nieprawidłowa koordynacja (349) Dyzestezja (326) Uczucie porażenia prądem (290) Zaburzenia układu nerwowego (289)

Hemiplegia (280) Mimowolne skurcze mięśni (272) Dysfunkcja motoryczna (256) Neuralgia nerwu trójdzielnego (252) Monopareza (251) Wizja tunelowa (251) Krwotok podpajęczynówkowy (242) Stan padaczkowy (225) Drgawki gorączkowe (217) Zmieniony stan świadomości (215) Zakrzepica mózgu (188) Zapalenie rdzenia poprzecznego (186) Zjawiska napadowe (183) Udar krwotoczny (182) Niespójny (173) Ataksja (172) Stwardnienie rozsiane (171) Zjawisko zamrażania (166) Nadpobudliwość psychoruchowa (159) Zakrzepica żył mózgowych (154) Allodynia (148) Zapalenie nerwu wzrokowego (147) ślinienie się (144) Mioklonie (144) Nawrót stwardnienia rozsianego (143) Oczopląs (143) Znieczulenie (142) Wysiłkowe zawroty głowy (141) Demencja (137) Encefalopatia (135) Hipogeuzja (134) Połowicze parestezje (126) Kompresja nerwów (124) Sedacja (119) Aura (117) Powolna mowa (117) Śpiączka (116) Bradykinezja (113) Krwotok śródczaszkowy (113) Napady częściowe (113) Padaczka Petit mal (111) Diplegia (109) Skurcz twarzy (109)

Zawał niedokrwienny mózgu (109) Neuralgia twarzy (108) Hiposmia (105) Przejściowa amnezja globalna (101) Obrzęk mózgu (97) Migrena siatkówkowa (95) Niedokrwienie mózgu (94) Niedowład (92) Spastyczność mięśni (89) Udar zatorowy (86) Migrena okulistyczna (85) Naczyniowy ból głowy (85) Ból głowy spowodowany zimnym bodźcem (83)

Deficyt snu (82) Niezdarność (81) Amiottrofia neuralgiczna (81) Dysfunkcja umiejętności motorycznych (80) Arefleksja

(79) Zapalenie nerwu (79) Hemianestezja (78) Dystonia (77) Polineuropatia (73) Powolna reakcja na bodźce (73)

Otępienie (72) Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe (71) Zakrzepica zatoki strzałkowej górnej (71) Uraz mózgu (69)

Demielinizacja (68) Miastenia (68) Drgawki toniczne (68) Ból głowy związany z piorunem (65) Hipowrażliwość na bodźce

(63) Niedrożność tętnicy mózgowej (62) Neuralgia potyliczna (62) Porażenie nerwu VI (61) Zespół cieśni nadgarstka (60)

Zaburzenia językowe (60) Toniczne ruchy kloniczne (60)  • krwiak mózgu (59) • Regulacja głowy (58) • Migrena bez aury (57) • Paraliż senny (57) • Zakrzepica zatoki poprzecznej (57) • choroba Parkinsona (56) • Rwa kulszowa (56) • Udar móżdżku (54) • Brak równowagi autonomicznego układu nerwowego (53) • hiporefleksja (53) • migrena hemiplegiczna (52) • Uczucie opaski (51) • Neuralgia poopryszczkowa (51) • Zawał lakunarny (49) • Gryzienie języka (49) • Zespół szyjno-ramienny (48) • Uszkodzenie istoty białej (48) • Udar lakunarny (47) • Porażenie nerwu strzałkowego (47) • Zakrzepica tętnic mózgowych (46) • Radikulopatia (45) • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (44) • Epizod hipotoniczno-hiporeaktywny (44) • Stan Pocztowy (44) • Zakrzepica tętnic szyjnych (43) • Zator tętnicy mózgowej (43) • radikulopatia szyjna (43) • migrena przedsionkowa (43) • Niedrożność tętnicy szyjnej (42) • Choroba niedokrwienna małych naczyń mózgowych (42) • Zawał wzgórza (42) • Zaburzenie nerwu twarzowego (41) • Zaburzenie nerwu trójdzielnego (41) • Zmienna świadomość (40) • Narkolepsja (40) • Uporczywe zawroty głowy związane z postawą i percepcją (40) • Dysgrafia (39) • Hemianopia (39) • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (38) • Obwodowa neuropatia czuciowa (38) • Zespół kończyn fantomowych (38) • Zmniejszony wyraz twarzy (38) • III porażenie nerwu (36) • Efekt masy mózgowej (35) • tętniak śródczaszkowy (35) • Parkinsonizm (35) • zwężenie tętnicy szyjnej (34) • Stan marzycielski (34) • Nowe codzienne uporczywe bóle głowy (34) • Zawał pnia mózgu (33)  Hiperkinezja (33) Zespół Millera

Fishera (33) Parapareza (33) Zaburzenia naczyń mózgowych (32) Zaburzenia pozapiramidowe (31) Hipertonia (31)

Akatyzja (30) Zaburzenie nerwu czaszkowego (30) Meningizm (30) Zespół płonących stóp (29) Zawał móżdżku (29) Zjawisko włączania i wyłączania (29) Apraksja (28) Złożony regionalny zespół bólowy (28) Hiperrefleksja (28) Nagłe zasypianie (28) Paraliż języka (28) Udar jąder podstawy (27) Zanik mózgu (27) Klonus (27) Krwotok dokomorowy (26)

Encefalopatia metaboliczna (26) Przeciążenie sensoryczne (26) Nieinfekcyjne zapalenie mózgu (25) Udar zakrzepowy (25) Polineuropatia demielinizacyjna (24) Wysiłkowy ból głowy (24) Paraplegia (24) Napad psychogenny (24) Krwotok móżdżkowy (23) Uczucie pieczenia błony śluzowej (22) Udar transformacji krwotocznej (22) Ból nerwowo-mięśniowy (22) Zespół niespokojnych ramion (22) Zakrzepica tętnicy podstawnej (21) Wodogłowie (21) Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków (21) Typowa aura bez bólu głowy (21) Zaburzenia mózgu (20) Szyjkowopochodny ból głowy (20) Ogniskowe napady dyskognitywne (20) Spoczynkowe drżenie (20) Porażenie nerwu czaszkowego (19) Demencja typu

Alzheimera (19) Dyspraksja (19) Drżenie samoistne (19) Hemidysestezja (19) Zespół zaniedbania neurologicznego (19) Zespół zdrętwiałego podbródka (19) Zawał jąder podstawy (18)ka (19) Zawał jąder podstawy (18) Pląsawica (18) Utrata propriocepcji (18) Upośledzone zdolności psychomotoryczne (18) Krwotok z jąder podstawy (17) Udar pnia mózgu (17) Drgawki kloniczne (17) Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe (17) Porażenie IV nerwu (17) Czteropareza (17) Neuropatia małych włókien (17) Choroba rdzenia kręgowego (17) Ostra polineuropatia (16) Zapalenie ośrodkowego układu nerwowego (16) Niepełnosprawność intelektualna (16) Pleocytoza (16) Quadriplegia (16) Odwrócone uczucie gorąca-zimna (16) Afazja przejściowa (16) Mielopatia (15) Dekompensacja neurologiczna (15) Paraliż obwodowy (15) Pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną (15) Klaster napadów (15) Rozwój zaburzeń mowy (15) Napady atoniczne (14) Zespół pnia mózgu (14) Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (14) Zaburzenia snu związane z rytmem dobowym (14) Autoimmunologiczne zapalenie mózgu (14) Drażliwość niemowląt (14) Kryzys miastenii (14) Odruchy nieprawidłowe (14) Powtarzająca się mowa (14) Zaburzenia czuciowo-ruchowe (14) Zwiększone poczucie wibracji (14) Paraliż strun głosowych (14) Niedrożność tętnicy podstawnej (13) Miażdżyca tętnic szyjnych (13)

Zespół bólu ośrodkowego (13) Dyslalia (13) Nietolerancja ortostatyczna (13) Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (13)

Zespół sztywnych nóg (13) Późna dyskineza (13) Zapalenie nerwu trójdzielnego (13) Zaburzenie amnestyczne (12)

Krwotok z pnia mózgu (12) Hemianopia homonimiczna (12) Zespół Hornera (12)  

*Materiał powstał dzięki współpracy z https://www.zdrowapolska.org.pl/ i Sz. Pani prof. dr hab. Marii Majewskiej

—————————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID. Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1DDWSXuAgp6FZVaoHKtHmwuesnxqHZXe27

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz