Bodnar NW

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wprowadza znaczące zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, odwołując prezesów oraz kierownictwo kilku sądów rejonowych i okręgowych. Te działania są kontynuacją szeroko zakrojonych zmian, które mają na celu wymianę dotychczasowych nominatów ministra Zbigniewa…

Szkoła