Pracownik przy komp.

Przy zatrudnieniu w soboty i niedziele obowiązują określone przepisy, jak nakazuje polski Kodeks pracy. Pracodawca może nakazać pracownikom pracę w te dni w pewnych sytuacjach, jednak musi przestrzegać pewnych uregulowań. Zgodnie z art. 129 K.p., czas…

Szkoła