Witamy,

Ostatnio otrzymujemy wiele pytań od was w sprawie dotyczącej noszenia masek przez wasze dzieci w szkole.

W związku z tym postanowiliśmy kolejny raz zająć się tymi tematem i udzielić wam wsparcia w tym zakresie tak, abyście mogli walczyć z samowolą dyrekcji, jaka powtarza się kolejny raz z powodu powrotu dzieciaków do szkół po bezpodstawnym wstrzymaniu nauki stacjonarnej.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z postanowieniem SR w Mińsku Mazowieckim potwierdzone zostało nasze stanowisko, iż przepisy maseczkowe zostały wprowadzone błędnie i „obowiązek” ten pochodzi z aktu niższego rządu, a nie ustawy.

Z treści powyżej powołanego postanowienia wynika jednoznacznie, iż podstawy prawne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. zakrywania ust i nosa za pomocą maski w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu [28.12.2021 r., jak i aktualnych jw. rozporządzeń], tj. art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05.12.2008 r. [Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.] mogą co najwyżej być podstawą ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na fragmentach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie na całym jej obszarze jak to ma w chwili obecnej miejsce.

Z dalszej treści postanowienia wynika, iż Rozporządzenia Rady Ministrów nie mogą ograniczać praw i wolności obywatelskich, jaka w chwili obecnej wciąż istnieje na terenie całego kraju.

Ponadto Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, II Wydział Karny, sygn. II W 155.21 w postanowieniu z dnia 02.04.2021 r. stwierdził m.in., iż:

  1. mianowicie środki wskazane w art. 46b ustawy mogą dotyczyć tylko ściśle wskazanego obszaru, a więc pewnego fragmentu Rzeczypospolitej. Tymczasem § 1 tegoż rozporządzenia ustanawia stan epidemii wywołany zakażeniami wirusa SARS-CoV-2 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, którego zakres nie jest ograniczony terytorialnie, zdaniem Sądu wystąpiła ponad ustawową delegację”,
  2. z uwagi, iż obowiązek zasłaniania ust i nosa pochodzi z rozporządzenia, a nie ustawy nie pozwala uznać czynu opisanego we wniosku o ukaranie co powoduje, iż stosownie do przepisu art. 1 § 1 kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia [nullum crimen sine lege]”,
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania ograniczania, tak istotnych praw obywateli, za wyjątkiem opisanym w przepisach art. 228 Konstytucji. Tym samym wydane i ogłoszone rozporządzenia [niewątpliwie dodatkowo często zmieniane] nie mogą same w sobie ograniczać praw obywatelskich”,

Zgodnie z powyższym i prawem, jakie obowiązuje obecnie na terenie RP nikt nie ma obowiązku noszenia maseczki w żadnym miejscu.

Wprowadzenie tego rodzaju „obowiązku” przez dyrekcję szkoły stanowi uzasadnioną podstawę do stwierdzenia, iż nastąpiło zwykłe przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.

Zatem brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia przez

W tym miejscu warto jeszcze dodać, iż dyrektorzy szkół nie posiadają uprawnienia do wprowadzenia żadnych zarządzeń, rozporządzeń czy też tworzenia wewnętrznych przepisów na terenie szkoły, jakie nakładają obowiązek noszenia maseczek przez uczniów oraz innym osobą pracującym w szkole lub rodzicom odbierających swoje dzieci ze szkoły.

Stwierdzić należy, iż powoływanie się dyrektora na fakt, iż otrzymał on uprawnienia do wprowadzenia takiego nakazu na podstawie wydanego rozporządzenia wydanego przez RM czy MEN, lecz organ wydający takiego rodzaju rozporządzenia nie posiada uprawnienia do przekazania swoich uprawnień dyrektorom szkół, aby ci na podstawie takich blankietowych uprawnień wprowadzali sobie wewnętrzne przepisy prawa.

Mamy nadzieję, iż nasz artykuł pomoże wam w walce o prawa waszych dzieci.

Jeśli potrzebujecie pomocy w przygotowaniu pisma do dyrekcji, skontaktuje się z nami pod nr telefonu 579636527 lub napisz @ na adres: [email protected]

—————————————————————————————-

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#szkoła #maski #dzieci #nauczyciele #rozporządzenia #MEN #kuratorium #PiS #legaartis #COVID #nauczanie #przedszkole #oświata #prawnik #sąd #prawo #sanepid #ustawa #radaministrów #morawiecki #szumowski #niedzielski

Zostaw Komentarz