dług

RODO

Wierzyciele chcący odzyskać swoje należności najczęściej decydują się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Nierzadko jednak postępowanie prowadzone przez komorników sądowych pozostaje…