klauzule abuzywne

prawo prawnik porady prawne sad

Klauzule abuzywne są niedozwolonymi postanowieniami umownymi, które naruszają interesy konsumenta i są sprzeczne z zasadami tzw. dobrych obyczajów. Są one…