Prawnik przasnyska

Wiata

Wiata może pełnić różne funkcje – stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji, miejsce składowania, a na nawet prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie…