prawo cywilne

Dziedziczenie spadek

Dokładnie, zachowek jest istotnym instytucją prawną, która ma na celu zabezpieczenie bliskich krewnych spadkodawcy przed pominięciem ich w testamencie. Jednak…