rodzice

Grob ogolne

Dziedziczenie po rodzicach – jakie będą udziały dzieci w spadku, a kto jeszcze może otrzymać dziedziczenie? Często to dzieci są…