skazanie

Prawo

Każdy skuteczny wyrok sądowy, w ramach którego wymierzono karę za popełnione przestępstwo, łącznie z ostatecznymi orzeczeniami o warunkowym umorzeniu postępowania,…