Browsing: transport

Kierowca tira

Nowe przepisy zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców wprowadziły możliwość  ustalenia zakazu jednoczesnego pozostawania w  stosunku pracy z innym pracodawcą…