upadłość konsumencka

uklad konsumencki podpisywanie dokumentow

Zawarcie układu pomiędzy konsumentem a jego wierzycielami jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemu zadłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pod…