ustawa antylichwiarska

ustawa lich

Przepisy ustawy antylichwiarskiej zakładają m.in. określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie „rolowaniu kredytów” oraz nadzór…