01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

WYROK Z ART. 116 K.W. WYDANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA SPRZECZNY ART 178 KRP! ZAWSZE WNIEŚ SPRZECIW I WALCZ O SWOJE PRAWO!!!

Witamy,

Jak zapewne pamiętacie z naszych poprzednich artykułów bezprawny nakaz noszenia masek czy też zasłaniania ust i nosa pochodzi nie z ustawy a rozporządzenia a to jest teraz dla nas bardzo istotne. O tym jednak za chwilę. Na początek przypomnimy treść tej bezprawnej regulacji, z jakiej ma wynikać rzekomy obowiązek zasłaniania ust i nosa:

W znowelizowanej ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.), jaka została opublikowana w dniu 28 listopada 2020 roku jednoznacznie wynika, iż wmawiany obowiązek zasłaniania ust i nosa następuję zgodnie dodanym zapisem do art. 46b) punkt: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu” i żądam umorzenia postępowania. 

Zatem prawidłowy zapis tej deregulacji jest następujący:

“Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”

Jak wynika z powyższego obowiązek zasłaniania ust i nosa nie pochodzi z ustawy a z rozporządzenia, co powoduje, iż orzekanie w tym zakresie przez Sąd i skazywanie obywateli jest sprzeczne z art. 178 ust 1 Konstytucji RP, ponieważ zgodnie z przywołanym artykułem Sąd przy orzekaniu nie jest, związany przepisami rozporządzenia wydanego w stanie epidemii przez Radę Ministrów.

W tym miejscu należy również stwierdzić, że ilość bezprawnych obostrzeń, jakie są wprowadzane przez Morawieckiego i spółkę, naruszają gwarantowaną wolność konstytucyjną obywateli zagwarantowaną w art. 31 ust 3 Konstytucji RP.

Aby obostrzenia te miały postawę prawną i mogły być respektowane, jako prawo powszechnie obowiązujące musiałoby pochodzić z ustawy i należałoby wprowadzić stan wyjątkowy a nie stan epidemii, jaki obecnie jest ogłoszony.

NIE BĄDŹ NIEWOLNIKIEM NIE BÓJ SIĘ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW. ZDEJMIJ KAGANIEC, BO JESTEŚ WOLNYM CZŁOWIEKIEM, OTWÓRZ SWÓJ BIZNES I DZIAŁAJ. TYLKO TAK MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ BEZPRAWIE (NIE)RZĄDU MORAWIECKIEGO I KACZYŃSKIEGO.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maski #zasłanianieustinosa #ustawamaseczkowa #art116 #mandat #legaartis

Zostaw Komentarz

Godziny

PONIEDZIAŁEK 11-19
WTOREK 8-16
ŚRODA 11-19
CZWARTEK 11-19
PIĄTEK 8-16
SOBOTY INDYWIDUALNIE USTALONE KONSULTACJE

Adres

01-756 Warszawa
ul. Przasnyska 6a lok 336a
579 636 527
22-266-86-18
kontakt@legaartis.pl

Newsletter

Otrzymuj najnowsze aktualizacje i oferty.

Design by GI - LEGA ARTIS 2020 © ALL RIGHTS RESERVED