01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a lok 336a

Cieć nie ma prawa żądać od ciebie okazania zaświadczenia!!!

Witamy,

Kochani w związku z pojawiającym się problemem żądania od Was przedstawienia zaświadczenia zwalniającego z „obowiązku” zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w sklepie, jakie kierowane jest przez pracowników ochrony, czyli tzw.: „cieciów posiadających mniemanie o sobie, iż są milicjantami” przypominamy, iż zgodnie z § 25 ust 6 Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2020 roku jesteście zobowiązani okazać jedynie tego rodzaju zaświadczenie na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Zatem pamiętaj o tym, że zachowanie takiej osoby jest sprzeczne z prawem i nie jesteście zobowiązania wdawać się z nimi w dyskusję.

Jeśli poinformujecie ich, że jesteście osobami zwolnionymi z tego bezprawia a oni, mają potrzebę dokonania weryfikacji tego oświadczenia, mogą jedynie wezwać na miejsce służby uprawnione do dokonania weryfikacji tego oświadczenia.

ZATEM NIE DAJ SIĘ ZNIEWOLIĆ I NIE POZWÓL, ABY CIEĆ STAŁ SIĘ MILICJANTEM.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid

Zostaw Komentarz