Witamy,

Częste Państwa pytania w sprawie wprowadzonego całkowitego zakazu odwiedzin chorych w szpitalach czy też osób przebywających w DPS skłoniło nas do tego, abyśmy wyjaśnili kwestie całkowitego pozbawienia Państwa możliwości odwiedzin bliskich, jacy są hospitalizowania w tym czasie, w jakim obecnie się znajdujemy lub przebywają w DPS.

I tak stwierdzić należy, iż zgodnie z artykułem 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapis ten pozwala – ze względu na zagrożenie epidemiczne – OGRANICZYĆ prawa pacjenta w pewnym zakresie, ale nie ich pozbawić.

Należy jednak pamiętać, że nadal prawa pacjenta powinny być respektowane. Mogą być jedynie ograniczone i tylko w uzasadnionych okolicznościach a co za tym idzie nie można praw pacjenta, jakie mu przysługują całkowicie pozbawić a tak się teraz stało, ponieważ to najłatwiejsze rozwiązanie dla dyrekcji tych placówek.

W tym miejscu przywołać należy przepisy ustawy o prawach pacjenta:

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Art. 33 ust. 1 Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

Zgodnie z powyższym wniosek nasuwa się jeden, że nie można całkowicie pozbawić pacjenta do prawa kontaktu i odwiedzin podczas hospitalizacji lub pobytu w DPS, a to na Dyrektorze Placówki Medycznej spoczywa obowiązek zorganizowania tego w taki sposób, aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie ze stanowiskiem w tym zakresie, jakie zaprezentował RPP:

Ograniczenie praw pacjenta może wystąpić na poziomie poszczególnych placówek medycznych. Kierownik ze względu na stan epidemii może wprowadzić określone ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta. Mówi o tym przytoczony wcześniej art. 5. Ograniczenia muszą być uzasadnione oraz proporcjonalne, uwzględniające indywidualną sytuację panującą w danym podmiocie.

Korzystanie z praw pacjenta nie może jednak zostać całkowicie wyłączone.

Warto również w tym miejscu powołać się na stanowisko, jakie w tym zakresie zaprezentował Rzecznik Praw Pacjenta, który stwierdza również iż w przypadku jeżeli szpitale nie wywiązywałyby się ze swoich ustawowych obowiązków lub nie reagowały na alarmujące sygnały, pacjenci jak najbardziej będą uprawnieni do dochodzenia odszkodowania, jeżeli z tego powodu ponieśli jakąś szkodę czy krzywdę.

W tym miejscu warto również powołać się na dotychczasową linię orzecznictwa, jaka zapała w sprawie obostrzeń wprowadzanych przez (NIE)rząd w związku z pLandemią, z jakich jednoznacznie wynika, iż wprowadzane regulacje prawne w zakresie nakazów, zakazów i obostrzeń przez radę Ministrów w czasie pierwszego lockdownu były bezprawne i nie mogły stanowić prawa powszechnie obowiązującego.

Patrz:

Postanowienie SO w Krakowie, jakie zostało wydane w sprawie III Kp 354/20, w którym Sędzia Joanna Makarska uznała, że prezydent Andrzej Duda i inni politycy, przyjeżdżając w środku pandemii na Wawel i nie zachowując dystansu nie, złamali prawa, bo rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie covidowych nakazów i zakazów są niekonstytucyjne, a także z akt spraw Sygn. akt II KK 64/21, Sygn. akt II KK 74/21, Sygn. akt II KK 97/21 Sądu Najwyższego, w których również Sąd Najwyższy stwierdza, iż wprowadzone nakazy i zakazy przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzeń są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

Zasadnym w tym miejscu stanie się przywołanie formuły Radbrucha, – która głosi, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to prawo to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex) i stwierdzić, iż prawo głoszone przez Prezesa Rady Ministrów oraz innych funkcjonariuszy publicznych w tym zakresie nie może stanowić prawa a jego wadliwe wprowadzenie nie może obwiązywać a tym samym pozbawienie osób hospitalizowanych lub przebywających w DPS, jest bezprawne.

———————————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

Pn. – czw.: 11:00 – 17:00

Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#lockdown #święta #bezprawie #stopcovid #maseczki #zasłanianieustinosa #zakazy #obostrzenia #covid #legaartis #marsze #wielkanoc #kina #hotele #restauracje #otwieraMY #stopbezprawiu #garronomia #lokale #baseny #naukazdalna #szkoła #uczeń #studia #PiS #galerie #handel #baseny #siłownie #solaria #kasyna #Kancelaria #Polska #obywatel #zakazy #nakazy #bezprawie

Zostaw Komentarz