Maski nadal niezgodne z prawem. Nasza interpretacja z 28 listopada 2020 roku w tym zakresie potwierdzona przez Sąd.

“Ustawowy” nakaz noszenia maseczek wg rządzącym miał zostać uregulowany w nowej specustawie covidowej. Nowy zapis maseczkowy został wg. Rządzących prawnie uregulowany w ustawie z dnia 28 października 2020 roku zmieniającej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), w której wprowadzono następujące zmiany:

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, 284, 374, 567, 875, 322, 1493) wprowadza się następujące zmiany:

Poprzedni zapis: art. 46b pkt 4 został podzielony na art. 46b ust 4 i 4a, w którym wprowadzono powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Po ust 12 art. 46b wprowadzono ustęp 13, który mówi, że aby nastąpiło uregulowanie obowiązku zakrywania ust i nosa musi zostać wydane rozporządzenie, które określi:

Okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos i sposób realizacji tego nakazu.

– po art. 46ba dodaje się art. 46bb i art. 46bc w brzmieniu:

– Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (czyli niezakrywanie ust i nosa) stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.)

Jak wynika z powyższego ustawa zmieniająca ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, jaką podpisał Prezydent wg. Morawieckiego i Niedzielskiego oraz Komendanta KGP, uregulowała obowiązek, lecz zgodnie z jej zapisem w art. 46b ust 13 okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos oraz sposób realizacji tego nakazu ma być nadal wydawany w drodze rozporządzenia a zatem nadal jest sprzeczne z konstytucją ponieważ obowiązek ten nie pochodzi z ustawy.

Nasze stanowisko w tym zakresie potwierdził SR w Mińsku Mazowieckim w wdanym postanowieniu z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie II W 155/21.

Z treści uzasadnienia postanowienia Sądu, iż wprowadzone restrykcje przez (NIE)rząd zbyt mocno ingerują w konstytucyjnie zagwarantowaną wolność obywateli a stan epidemii, jaki został wprowadzony na terenie RP, nie pozwala na takie działanie.

Sąd stwierdza jednoznacznie, iż Rada Ministrów przekracza swoje uprawnienia, wydając rozporządzenia ograniczające zagwarantowaną konstytucyjnie wolność obywatelowi bez wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Co bardzo istotne postanowienie to zostało wydane do sprawy, jaka miała miejsce w czasie obowiązywania bezprawnego rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku, ale w uzasadnieniu postanowienia Sąd odniósł się również do wydanych rozporządzeń po tej dacie, zahaczając również o rozporządzenie z dnia 27 lutego 2021 roku.

Jak wynika z postanowienia Sądu zarzucany czyn przez prywatną milicję kaczora, nie stanowi wykroczenia w rozumieniu art. 1 § 1 k.w.

Zdaniem Sądu, który podzielił w pełni nasze stanowisko, jakie prezentujemy Państwu od 28 listopada 2020 roku poszukiwanie znamion wykroczenia w przepisie rangi rozporządzenia, pozostaje w opozycji do art. 42 ust 1 Konstytucji RP.

Zatem MASKI SĄ NIELEGALNE!!! Nie bójcie się chodzić bez nich i nie przyjmujcie mandatów.

———————————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#lockdown #bezprawie #stopcovid #maseczki #zasłanianieustinosa #zakazy #obostrzenia #covid #legaartis #marsze #wielkanoc #kina #hotele #restauracje #otwieraMY #stopbezprawiu #garronomia #lokale #baseny #naukazdalna #szkoła #uczeń #studia #PiS #galerie #handel #baseny #siłownie #solaria #kasyna #Kancelaria #Polska #obywatel #zakazy #nakazy #bezprawie #weekend #majówka #wolne #urlop #wioska #wakacje

Zostaw Komentarz