W środowym głosowaniu zdecydowana większość europarlamentarzystów poparła wydawanie „Certyfikatu EU Covid-19” czyli tzw. paszportów szczepionkowych

Zakazy dla niezaszczepionych, czyli tzw. SEGREGACJA SANITARNA jest niezgodna z prawem.

Coraz częściej w mediach słychać o przywilejach dla zaszczepionych przeciwko Covid-19 w postaci tzw. paszportów, możliwości podróżowania samolotem, wejściu do sklepu czy skorzystaniu z usług medycznych. Cła sytuacja jest wyłącznie spowodowana tym aby ludzi zmusić strachem groźbą i zakazami do przyjęcia eksperymentalnej „szczepionki” na C-19, jaką sfinansował BILL GATES człowiek, który od lat mówi o depopulacji świata z uwagi na jego przeludnienie.

Media donoszą, że dla osób zaszczepionych łatwiejszy będzie dostęp do lekarza, gdyż nie będą wymagane dodatkowe testy diagnostyczne w kierunku koronawirusa oraz osoby, które przyjmą zastrzyk ze „szczepionką”, nie będą uwzględniane w limitach spotkań towarzyskich. Pamiętajcie, iż jest to jedynie psychomanipulacja polegająca na zastraszeniu ludzi i zmuszenia ich do globalnego eksperymentu medycznego.

Oficjalnie mówi się już że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.” Uznać należy, iż takie działanie będzie zwykłą dyskryminacją, jaka jest zakazana Konstytucyjnie oraz w ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i tym samym każda przychodnia czy szpital postępujący w ten sposób będzie popełniał przestępstwo z art. 119 k.k. oraz 160 k.k.

Osoby zaszczepione tym środkiem chemicznym, a nie szczepionką czy produktem leczniczym, ponieważ jest on w II facie badań już nie odbywać kwarantanny po powrocie do kraju z wakacji czy też innego wyjazdu. Pamiętajmy jednak, że umieszczanie niezaszczepionych obywateli powracających z zagranicy w kwarantannie jest nielegalne, ponieważ jest to, zawyły areszt domy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku (z późn. zm.) kwarantanna jest stosowana wyłącznie wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Ustawodawca również dokonał interpretacji tej kategorii osób w art. 2 ust 20 i 21 w/w ustawy.

Ale czy to jest zgodne z prawem?

Naszym zdaniem niestety nie i uznajemy, iż jest to (Nie)równość wobec prawa oraz dyskryminacja, a także przymus do określonego zachowania!!!

Nierząd Morawieckiego i spółki zapomnieli jednak w całej psychozie strachu, jaka stworzyli wśród nieświadomych i niemyślących logicznie ludziach o Konstytucji, a konkretnie w tym przypadku o art. 32. Zgodnie z nim „wszyscy są wobec prawa równi”, a także „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art. 8, który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

  1.  Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Oraz o art. 39, z jakiego wynika, iż nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

W tym miejscu warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego,  art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5, oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

Zatem jak wynika z powyższego to, co planuje nasz (Nie)rząd wg. naszej oceny ich działania kwalifikują się do postawienie tych pseudo rządzących pod trybunał stanu i pytanie do opozycji, jaka zajmuje czołowe stanowiska w tym (NIE)rządzie gdzie jest, aby bronić naszych praw. Tak przed wyborami najeżdżaliście na PiS a teraz zawsze ich, popieracie. Czyżby strach zajrzał wam w oczy, iż wyda się wszystko to, co robiliście jak, rządziliście Polską.

Pamiętajcie, że to od nas zależy kiedy ta farsa pLandemii się zakończy.

Jeśli będziemy pokornie wykonywać bezprawie (NIE)rządu to plan Nowego Porządku Świata szybko zostanie wprowadzony.

Zatem nie licz na to, że ich przestępcze działania się zakończą, bo tak nie będzie.

Zasadnym w tym miejscy stanie się, przywołanie formuły Radbrucha – która głosi, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex) i na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, iż prawo głoszone przez (NIE)rząd nie może stanowić prawa a jego wadliwe wprowadzenie nie może obwiązywać a tym samym represje, jakie na podstawie niego są prowadzone są bezprawne i nie stanowią normy prawnej.

————————————————————————-

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #kwarantanna #szczepionka #Pfizer #Moderna #AstraZeneca #GMO #NarodowyProgramSzczepień #MinisterstwoZdrowia #COVID #C-19 #pandemia #szczepienia

Zostaw Komentarz