Witamy,

Ostatnio otrzymujemy wiele pytań od was czy będzie można „zmusić” do szczepienia dzieci na C19 i uwarunkować od tego naukę w szkole od września 2021 roku.

W związku z tym postanowiliśmy się tym tematem zająć i stworzyć w tym zakresie artykuł, aby wyjaśnić ten temat na forum.

Na samym początku zacznijmy od tego, że C19 nie jest wpisany na listę chorób zakaźnych co powoduje, iż nie można w tym przypadku stosować żadnego przymusu na żadnym obywatelu do przyjęcia tego specyfiku, ponieważ szczepienie takie nie może być obowiązkowe a za nie wzięcie w nim udziału nikt nie może ponosić żadnych sankcji.

W tym miejscu przypominamy, iż C19 na chwilę obecną nie został wyodrębniony i dopóki nie zostanie wyodrębniony nie może być wpisanych na listę chorób zakaźnych co powoduje, iż szczepionka nie może zostać wpisana na listę szczepień obowiązkowych. Kolejną przesłanką do braku wprowadzenia tego produktu chemicznego do wykazu szczepień obowiązkowych są niezakończone badania kliniczne, jakie nadal trwają i mogą nie zostać pozytywnie zakończone.

Pamiętajmy też o podstawowej zasadzie, jaka wynika z art. 39 Konstytucji RP, z jakiego wynika, iż nikt nie może nas zmuszać do brani udziału w badaniu klinicznym a w związku z tym iż szczypawki przeciwko C19 nie mają ukończonych badań klinicznych uznać należy, że nie można nikogo zmuszać do brania udziału w badaniu klinicznym.

Przypominamy, że badanie kliniczne w zakresie tych produktów ma zakończyć się w grudniu 2023 roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć każdemu, że zgodnie z prawem farmaceutycznym każdy pacjent, jaki wyraża zgodę na udział w badaniu klinicznym, musi otrzymać pełną informację dotyczącą, w jakim badaniu bierze udział, musi otrzymać także informację, jaka substancja jest badana, w jakim celu jest badanie i jak ono przebiega.

Jak widać z wielu relacji nikt z biorących udział w tym badaniu nikt takich informacji nie otrzymuje, ponieważ (NIE)rząd za pomocą wszelkich mediów, jakimi steruje poprzez psychomanipulację, wprowadza w błąd, ponieważ za pomocą tych mediów przekazuje, iż jest to narodowy program szczepień, jaki ma pomóc w walce z C19.

Jak wynika z powyższego brak, jest podstaw prawnych do tego, aby uwarunkować powrót dziecka  do szkoły od tego czy jest zaszczepiony.

Zatem pamiętajmy, że dopóki wirus C19 nie zostanie wyodrębniony nie będzie, mógł być wpisany  na listę chorób zakaźnych a tym samym szczepiona nie będzie, mogła być wpisana do wykazu szczepień obowiązkowych.

Przypominamy również, że produkt chemiczny GMO, jaki na potrzeby wprowadzenia w błąd ludzi nazwano szczepionką:

  1. Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
  2. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
  3. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
  4. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
  5. W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
  6. Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Dlatego pamiętaj iż na podstawie  art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020.514 z dnia 2020.03.24) masz prawo do odmowy uczestnictwa w eksperymencie medycznym jaki pod przykrywką Narodowego Programu Szczepień uprawia sobie (NIE)rząd.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonego przepisu art. 25 ust. 1 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

Mamy nadzieję że ten temat został Państwu obszernie i jasno wyjaśniony.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozdziałem 2a – Badania kliniczne produktów leczniczych – Prawo farmaceutyczne.

Link do Ustawy Prawo farmaceutyczne: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922/roz-2-a

Zachęcamy tez do zapoznanie się z naszym artykułem w jakim przedstawiliśmy I część naszej opinię prawnej w sprawie szczepionki:

Szanowni Państwo pragniemy również poinformować iż nasza Kancelaria w najbliższych dniach wyda bardzo szczegółową opinię prawna w sprawie tego produktu i braku podstawy prawnej do stosowania jakiegokolwiek „przymusu” i braku podstaw prawnych do wykluczenia osób jakie w tym globalnym badaniu klinicznym nie zamierzają wziąć udziału.

————————————————————————–

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Zostaw Komentarz