Coraz częściej w Polsce słychać z ust polityków oraz radnych miejskich o chęci nakładania kar i wykluczenia społecznego osób niezaszczepionych.

W związku z powyższym, że coraz więcej wpływa co nas zapytań w tym zakresie, postanowiliśmy stworzyć dla Państwa ten artykuł, aby temat ten został szczegółowo wyjaśniony.

Z wypowiedzi, jakie pochodzą z nadzorowanej przez reżim zniewolenia telewizji coraz część lekarzy wirusologów oraz polityków (o ile można ich tak nazwać) proponuje dotkliwe ograniczenia, a nawet kary dla osób, które nie chcą się zaszczepić przeciw Covid-19. Lekarze i „politycy” mówią o godzinie policyjnej czy ograniczeniach w przemieszczaniu się, a nawet o mandatach. „Lekarze” proponują też udział w pogadankach, jakie mają zachęcić do przyjęcia zastrzyku eutanazji, bo mają z tego kasę w postaci premii, jakie obiecał im Morawiecki.

Naszym zdaniem tak radykalne kroki łamią konstytucję.

Póki co prawo nie pozwala jeszcze (NIE)rządowi na karanie obywateli, którzy nie zamierzają przyjmować zastrzyku eutanazji, za jaki nikt nie bierze odpowiedzialności, tym bardziej że to pseudo szczepienie a właściwie depopulacja jest dobrowolna. 

Trudno nam jest sobie wyobrazić rozwiązania prawne, które karałyby ludzi nieprzystępujących do dobrowolnego „szczepienia”, jakie jest zaplanowaną depopulacją przez globalistów.

Podkreślić należy, iż dobrowolność w znaczeniu prawnym rozumiem jako stan, w którym zarówno decyzja o wyrażeniu danej woli, jak i jej brak nie mogą rodzić negatywnych konsekwencji prawnych. Nie można karać za coś, co jest dozwolone, mówi o tym  art. 1 § 1 k.k. oraz art. 1 § 1 k.w. oraz art. 31 ust 2 zd. 2 Konstytucji RP.

Wiemy ze obecnie często w zakładach pracy, przychodniach, szpitalach jest stosowany terror psychiczny, zastraszanie zwolnieniem z pracy lub odmową świadczenia medycznego w przypadku braku szczepienia.

Takie zachowanie czy to pracodawcy, czy też lekarza stanowi poważne nadużycie prawa, jakie bezwzględnie powinno być zgłoszone do właściwej miejscowo prokuratury. Pamiętajcie, że nikt nie ma prawa zmuszać nikogo do brania udziału w eksperymentach medycznych, bo tak właśnie są traktowane te „szczepienia”. Ryzyko powikłań po nich jest bardzo duże a dodatkowo z uwagi, iż produkty te są w fazie eksperymentu i nie przeszły żadnych badań pod kątem interakcji z innymi lekami nie można liczyć na to ze lekarz dokona właściwej oceny czy dana osoba może go przyjąć, czy też posiada przeciwskazania. To okaże się po przyjęciu tego zastrzyku eutanazji, dlatego też każda decyzja powinna być podejmowana indywidualnie.

ZACHĘTY, ALE NIE POLECENIA

Przypominamy również że obowiązku zaszczepienia się nie mogą nakładać na pracowników również pracodawcy i uzależniać od tego nawiązania bądź kontynuacji stosunku pracy. Niestety o takich problemach już słychać i jest spora grupa osób, jaka zgłasza się do nas z tym problemem.

Pamiętajcie po pierwsze pracodawca nie ma prawa zgodnie z art. 22[1] kodeksu pracy o pierwszych takich przypadkach już informują pracownicy.

.

Konkluzja:

Jakikolwiek przymus wprowadzany w związku ze szczepieniami na Covid-19 jest niezgodny z konstytucją i innymi ustawami, jakie gwarantują wszystkim obywatelom prawo do ochrony zdrowia. Art. 30  Konstytucji mówi też wprost o godności człowieka, tak więc zmuszanie go do poddania się takiej czynności jest jej obrazą, ponieważ człowiek nie jest własnością państwa ani globalistów, którzy próbują za pomocą swoich niewolników nas zniewolić i zmodyfikować. Poza tym każdy ma prawo decydowania o życiu osobistym, a ponadto w obecnej sytuacji poddanie się „szczepieniu” jest w istocie swego rodzaju udziałem w eksperymencie medycznym. Przeczytasz o tym, w wielu naszych publikacja, jakie są dostępne na naszym BLOGU. Wprowadzane więc zakazy i nakazy związane ze szczepieniem są źródłem krzywdy ludzi i każda osoba, jaka doznaje takiej krzywdy, powinna bezwzględnie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na osobę, która tę krzywdę zadaje. Warto w tym miejscu dodać, iż segregacja sanitarna, jaka jest dokonywana obecnie na różnych imprezach organizowanych przez władze lokale, jest również bezprawna, ponieważ przepisy prawa, na jakie się organizatorzy pochodzą z rozporządzenia, a nie ustawy.

Warto w trym miejscu przytoczyć treść uzasadnienia Postanowienia SR we Włocławku z dnia 11 czerwca 2021 roku, sygn. akt II W 363/21, z jakiego wynika, iż jedynie w stanie klęski żywiołowej mogą nastąpić bardziej drastyczne ograniczenia wolności, zgodnie z art. 232 w zw. z art. 233 ust 3 Konstytucji jedynie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej pozwoliłby nałożyć na wszystkich obowiązek profilaktyki, do jakiego zaliczyć można byłoby szczepienie. Sąd ponadto stwierdza, iż stan epidemii jest stanem „zwykłym” co, uniemożliwia zawieruszenie aktów prawa normatywnego obecnie obowiązującego.

Zadanie wprowadzenia kar jest też sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta stanowi wprost, że w dziedzinie medycyny musi istnieć świadoma zgoda osoby zainteresowanej.

Pamiętaj, że bierność jest przyzwoleniem na to co teraz się dzieje. Nie licz, że problem sam się rozwiąże jeśli np.: pracodawca zmusza cię do „szczepienia”.

Jeśli nie umiesz sam sobie poradzić z pracodawcą na podstawie naszych publikacji, może zwrócić się do nas ze swoim problem. Zapewniamy w tym zakresie zarówno doraźną pomoc prawną (sporządzanie pism) jak i przyjęcie reprezentacji.

Wspomóż naszą walkę o wolność, poprze wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

————————————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na zlecenie indywidualne klienta, jakie nie jest objęte pomocą prawną pro bono nasza Kancelaria, przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
329GAWgTPuVCrN4JC8oBT3Dgm9RwRSawTR

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie.

Zostaw Komentarz