O Lega Artis

Kancelaria LEGA ARTIS świadczy profesjonalne usługi na rzecz Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców.

Jesteśmy Kancelarią nowoczesną i dynamiczną. Świadczymy usługi prawne drogą tradycyjną, jak również z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Kancelaria prawna zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, spadkowego, administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego. Prowadzimy również stała i doraźną obsługę prawna firm i spółek prawa handlowego wraz z ich restrukturyzacją.

Działalność zawodowa prowadzona przez naszą Kancelarię obejmuje: udzielanie porad prawnych; przygotowywanie opinii i ekspertyz; tworzeniu wszelkiego rodzaju pisma procesowych, sprzeciwów od nakazów zapłaty, apelacji, pozwów i wniosków na zlecenie klienta; tworzenie i opiniowanie umów; reprezentację w postępowaniach przygotowawczych; reprezentację w postępowaniach sądowych; reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych; pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji; przygotowanie klienta do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kierujemy się przede wszystkim interesem naszych Klientów, dlatego też świadczymy pomoc prawną ukierunkowaną zarówno na rozwiązanie Państwa bieżącego problemu prawnego (uzyskania odszkodowania), ale również doradzamy jak uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, które mogą Państwa spotkać w codziennym życiu.


O zespole Lega Artis

Doświadczenie zawodowe i nieustanne zgłębianie litery prawa umożliwiają mam skuteczne pomaganie naszym Klientom we wszelkich zleconych sprawach.

Założyciel Kancelarii ukończył Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunek Pedagogika i Resocjalizacja oraz Uniwersytet Warszawski kierunek: Prawo i Administracja

Naszym każdorazowym priorytetem jest pełne zaangażowanie, oraz – w rezultacie – osiągnięcie założonego celu urzeczywistniającego, a nawet przechodzącego pierwotne oczekiwania. Powierzone Naszej Kancelarii sprawy zawsze analizujemy wielopłaszczyznowo, a na cel stanowiły maksymalna ochrona interesu prawnego Naszego Mocodawcy. Uważamy, że wnikliwa, wieloaspektowa ocena merytoryczna to główna składowa sukcesu.

Pomagamy osobom którym nie stać na drogiego Prawnika bo u nas porada to nie koszt 400,00 zł jak w Kancelarii Prawnej. Koszt porady prawnej w Kancelarii LEGA ARTIS zaczyna się już od 100,00 zł i jest uzależniony od charakteru sprawy. Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu i obronie ich praw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa karnego a także prawa pracy, spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego.

Reprezentujemy swoich klientów w Sądach na podstawie pełnomocnictw w sprawach przed Sądami: - cywilnymi w tym również w sprawach rodzinnych i nieletnich,pracy oraz przed urzędami administracji państwowej. Reprezentujemy swoich mocodawców w postępowaniach mediacyjnych. Pomagamy także w procesach ugody przy windykacjach, egzekucjach z wierzycielem. Doradzamy klientom indywidualnym, nierzadko w trudnych momentach pisanych przez życie, wymagających od Nas wiele zrozumienia dla skomplikowanej materii osobistej i prawnej..

Zawsze w pełni angażujemy się w powierzone nam sprawy, które dogłębnie i wielopłaszczyznowo analizujemy, co pozwala skutecznie przewidywać i natychmiastowo działać, trzymając się sedna sprawy. Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną, realizowaną przy zachowaniu zasad etyki oraz przejrzystych reguł współpracy.

napisz do nas

Redakcja serwisu informacyjnego:
Ignacy Michałowski – Redaktor naczelny – kontakt@legaartis.pl
Daniel Głogowski – kontakt@legaartis.pl