Witamy,

Często otrzymujemy od was pytanie czy sanepid może karać obywateli na podstawie notatki policyjnej.

W związku z tym problemem  postanowiliśmy to wyjaśnić.

Zacznijmy od początku tak jak pisaliśmy w jednym z naszych ostatnich artykułów sanepid z dniem 29 listopada 2020 roku po dokonaniu nowelizowania ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku utracił możliwość nakładania kar administracyjnych.

Cały artykuł znajdzie w poniższym linku:

Jednak jak wiemy obecnie prywatna policji PiS podczas podejmowanych interwencji wobec wolnych ludzi, którzy nie noszą maski w miejscu publicznym straszy przekazaniem swojej notatki do represyjnego sanepidu który na polecenie ministra od spraw niebezpieczeństwa pomimo braku uprawnień próbuje nakładać kary administracyjne na obywateli.

Przekazywanie tych danych jest jednak bezprawne.

Po pierwsze:

Jak wynika z art. 76 § 1 kpa samej notatki nie można także uznać za dokument urzędowy, tym samym brak podstaw do uznania, że stanowi ona dowód tego, co zostało w niej urzędowo stwierdzone. Nie jest bowiem spełniony wymóg sporządzenia jej przez właściwy organ państwowy – tym jest m.in. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, czy też komendanci komisariatu, w żadnej mierze jednak do tego grona nie zalicza się szeregowy funkcjonariusz Policji.

Po drugie:

Policja nie ma prawa udostępniać takich notatek sanepidowi, gdyż zawierają dane o obywatelach, a takich danych nie wolno udostępniać bez podstawy w ustawie. To wynika z konstytucyjnych gwarancji ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki. Takiej podstawy Policja nie dostała. Policja ma w Polsce wiele uprawnień, ale akurat nie w sprawie wykonywanie jakichkolwiek czynności w celu wymierzenia w postępowania administracyjnym kary pieniężnej. Policja nie ma też prawa do gromadzenia i przetwarzania danych o obywatelach do wykorzystania w takich postępowaniach administracyjnych. Z ustawy o Policji (art. 20 ust. 1 i 1a) wynika bowiem, że Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, jedynie w celu realizacji swoich zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności-administracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzania których funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie ustaw.

To stawia pod znakiem zapytania legalność przekazywania tych danych przez Policję Inspekcji Sanitarnej, a co za tym idzie – nakładania przez ten organ decyzji o karze pieniężnej na podstawie tylko notatek służbowych funkcjonariuszy Policji. Oznaczałoby to wydanie decyzji administracyjnej z naruszeniem art. 75 § 1 k. p. a., jako oparcie jej na dowodzie uzyskanym z naruszeniem prawa.

Wszystkie te zastrzeżenia skłaniają do refleksji, że w razie zaskarżenia decyzji o nałożeniu kary najpierw do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a w razie jej utrzymania – do wojewódzkiego sądu administracyjnego – iż kara taka będzie umorzona już tylko na tej podstawie gdyby została nałożona jednak nie zapomnijcie o tym, że w przypadku gdy ta inkwizycyjno –  represyjna nałożyła bezprawnie karę na podstawie prawa, jakie sobie uzurpuje z przepisu art. 48a ust. 1 pkt 1)  ustawy  dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – SPRZED NOWELIZACJI należy w pierwszej kolejności podnieść to iż kara została nałożona bez ustawowej regulacji prawnej i rozważyć możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora tego represyjnego urzędu do właściwej miejscowo prokuratury z art. 231 k.k.

Pragniemy wam też wyjaśnić, iż w przypadku gdyby taka kara został nałożona nie musisz jej uiścić, aby posiadać prawo do odwołania. To kolejna psychomanipuklacja, jaką stosuje (NIE)rząd za pomocą mediów głównego nurtu.

Pamiętaj jak taka decyzja dotrze do ciebie należy w terminie 7 dni złożyć na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 kodeksu postępowania administracyjnego w zb. z art. 56 pkt 5 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek o wstrzymanie klauzuli natychmiastowej wykonalności wraz z odwołaniem od tej decyzji.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami pisząc na adres: covid@legaartis.pl lub zadzwoń pod nr tel. 579636527

Oferujemy pomoc doraźną lub reprezentację.

———————————————————————-

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: „darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

Pn. – czw.: 11:00 – 17:00

Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #działalność #gastronomia #hotele #siłownie #baseny #centrarozrywki #Morawiecki #PIS #zakazprowoadzeniadziałalności #nierząd #sanepid #kontrole #prawnik #kancelaria #otwieramy #sanepid #karyadministracyjne #ustawa #szkoły #przedszkola #żłobki #czesne #oświata #opłaty #sanepid #karyadministracyjne #zakazy #nakazy #obostrzenia

Zostaw Komentarz