Witamy,

Niestety jak każdy z nas już wie (NIE)rząd bezprawnie nadal zakazuje prowadzenie przedsiębiorcom niektórych rodzajów działalności tłumacząc to walką z pLandemią i koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wymyślonego wirusa.

Powyżej zaprezentowane stanowisko jest zgodnie z wydanym wyrokiem WSA w Opolu z dnia 27 października 2020 roku pod sygn. akt II SA/OP 219/20 oraz wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 11.12.2020 rok II SA/Sz 765/20, na podstawie jakich jednoznacznie należy stwierdzić, iż wprowadzenie zakazu prowadzenia określonych podmiotów gospodarczych na podstawie rozporządzenia jest niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym.

Zasadnym będzie w tym miejscu również przywołanie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni II Wydział Karny, sygn. akt 248/21 z dnia 10 marca 2021 roku o odmowie wszczęcia postępowania wykroczeniowego w stosunku do przedsiębiorcy, jaki w czasie bezprawnie wprowadzonego zakazu prowadzenia działalności postanowił ja prowadzić.

Sąd ten stwierdził, że zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Nie można zatem ww. ograniczenia wprowadzać innym aktem prawnym, niż ustawą, np. Rada Ministrów nie może wprowadzić ich w drodze Rozporządzenia. Z uzasadnienia postanowienia Sadu wynika również, że Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie posiada rangi ustawowej, a zatem wprowadzenie nim tego rodzaju ograniczenia jest sprzeczne z Konstytucją – aktem najwyższej rangi.

Zdaniem wszystkich Sądów wydane rozporządzenia w tym zakresie naruszało art. 22 Konstytucji RP, ponieważ wprowadzenia zakazu wykonywania określonych rodzajów działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia wykracza w istotę wolności gospodarczej. Obecna sytuacja jest identyczna jak w czasie pierwszego LOCKDOWNU.

W wydanych wyrokach przez WSA w Opolu WSA w Szczecinie skład orzekający podkreślił, iż istnieje możliwość naruszenia wolności gospodarczej, ale jedynie w przypadku gdyby (NIE)rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził stan klęski żywiołowej, gdyż stan epidemii, jaki jest wprowadzony, daje jedynie możliwość ograniczenia wykonywania dzielności a całkowite ich, zamkniecie, jakie miało miejsce w zeszłym roku oraz trwa obecnie (przypominamy do 09 kwietnia 2021 roku) narusza art. 31 i 228 Konstytucji RP.

Konkluzja:

Ponieważ jak dotąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadzono żadnego stanu nadzwyczajnego, to wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów ograniczenia, zakazy i nakazy są sprzeczne z art. 31 i 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ich niedochowanie nie może być sankcjonowane przepisami karnymi – czy to na gruncie prawa karnego, czy też kodeksu wykroczeń.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż zgodnie z naszym wcześniejszym stanowiskiem oba Sądy podkreśliły w swoim wyroku, iż zgodnie z art. 46a i 46b ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu […] z późn. zm. Rada Ministrów nie posiada uprawnień do zakazania prowadzenia działalności gospodarczych w drodze rozporządzenia.

Sądy podkreśliły bardzo znacząco w swoich wyrokach, iż zakaz taki może być wprowadzony w formie ustawy i przy ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej, gdyż ogłoszony stan epidemii nie daje możliwości prawnych do takiego działania.

Z wyroku WSA w Opolu w sprawie II SA/OP 219/20 oraz wyroku  WSA w Szczecinie z dnia 11.12.2020 rok II SA/Sz 765/20 wynika jednocześnie, iż zachowanie obecne (NIE)rządu Prawa i Sprawiedliwości narusza art. 92 Konstytucji RP oraz art. 31 Konstytucji RP i jest sprzeczne z art. 21 i 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej. 

Na poparcie powyżej zaprezentowanego stanowiska warto również powołać się na postanowienie SO w Krakowie, jakie zostało wydane w sprawie III Kp 354/20, w którym Sędzia Joanna Makarska uznała, że prezydent Andrzej Duda i inni politycy, przyjeżdżając w środku pandemii na Wawel i nie zachowując dystansu nie, złamali prawa, bo rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie covidowych nakazów i zakazów są niekonstytucyjne.

Nasze stanowisko zakresie bezprawnego zakazania prowadzenia działalności jest również poparte trzema wyrokami Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2021 roku, gdzie w uzasadnieniu swoich wyroków Sąd ten wskazał, że restrykcje wydawane w formie rozporządzeń nie mogą skutecznie nakładać na obywateli daleko idących ograniczeń, związanych z najbardziej newralgicznymi sferami życia, do których odnoszą się zapisy Ustawy Zasadniczej – głównego źródła prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

(Patrz: Sygn. akt II KK 64/21, Sygn. akt II KK 74/21, Sygn. akt II KK 97/21)

Zasadnym stanie się również zatem przywołanie formuły Radbrucha – która głosi, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex) i stwierdzić, iż prawo głoszone przez Prezesa Rady Ministrów oraz innych funkcjonariuszy publicznych nie może stanowić prawa a jego wadliwe wprowadzeni, nie może obwiązywać a tym samym represje, jakie na podstawie niego są prowadzone bezprawne.

Naszym zleceniem jest, aby każdy przedsiębiorca, który postanowi pozostać otwarty, posiadał w swojej firmie indywidualną opinię prawną, w jakiej będzie wskazana podstawa prawna umożliwiająca prowadzenie biznesu w czasie bezprawnie wprowadzonego lockdownu, jaki nie jest w Polsce uregulowany przepisami.

Jeśli potrzebujesz takiej opinii, skontaktuj się z nami pod nr tel. 579636527 lub napisz do nas wiadomość na @: [email protected]

————————————————————-

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527 lub 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono, możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #LOCKDOWN #bezprawie #Polska #PiS #Wielkanoc #Święta #otwieraMY #gastronomia #przedsiębiorca #gasrto #siłownie #fitness #bary #hotele #kluby #kuchnie #baseny #dyskoteki #wesele #tańce #zabawa #rozrywka #otwieramy #niezamykamysię #fryzjer #kosmetyczka #brażnabeauty #beauty #lockdown

Zostaw Komentarz