Witamy,

Kochani wiemy, że obecnie już nie tylko uczelnie, pracodawcy czy organizatorzy koncertów stosując dyskryminację w postaci niezgodnej z prawem „segregacji sanitarnej”.
Do tej grupy dołączyły szpitale, jakie próbują przymuszeniem do określonego zachowania, jakie polega na uwarunkowaniu możliwości odwiedzenia dziecka w szpitalu  od przyjęcia eksperymentalnego produktu chemicznego nazwanego na potrzeby wprowadzenia ludzi w błąd „szczepionką”.

Przypominamy, iż takie zachowanie jest niezgodne z prawem, ponieważ nikt nie ma prawa zmuszać kogokolwiek do udziału w eksperymencie medycznym, jakim jest program szczepień przeciw COVID-19.

Pamiętajcie:

Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP „wszyscy są wobec prawa równi”, a także „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” oraz o Europejskiej Konwencjo o Ochronie Praw Człowieka – i jej art., 8, który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

  1.  Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Dziecka (https://twitter.com/RPDPawlak/status/1243179410368364544… ), zagrożenie związane z koronawirusem nie może przesłaniać tego, że dla małych dzieci Mama i Tata to najważniejsze istoty na świecie. Ich miłość i bliskość pomagają w leczeniu.

Także wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji wskazują na konieczność hospitalizacji chorych dzieci z możliwością zapewnienia im opieki rodzicielskiej. Jest to szczególnie ważne w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz przewlekle i terminalnie chorych.

Warto w tym miejscu dodać, iż na podstawie  Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dziecko, jako pacjent ma prawo do tzw. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, którą sprawuje rodzic całodobowo. Poprzez opiekę pielęgnacyjną ustawa rozumie prawo do pobytu wraz z dzieckiem przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Obowiązujące prawo zapewnia, więc rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem.

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. (…)

3. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Stwierdzić należy, iż ograniczenie praw pacjenta nie może być równoznaczne z ich pozbawieniem lub uwarunkowaniem od przyjęcie produktu chemicznego w fazie badań klinicznych z niepotwierdzoną skutecznością!!!

Zgodnie z art. 5 Ustawy, kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta m.in. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Art. 5 ustawy pozwala prawa pacjenta ograniczyć w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Ograniczyć, ale nie ich pozbawić. W przypadku pacjentów najmłodszych decyzja, by przebywali sami w szpitalu, skutkuje pozbawieniem ich tych praw.

Warto w tym miejscu dodać, iż potwierdzenie przyjęcia dwóch dawek tego produktu w świetle prawa jest dokumentem z danymi wrażliwymi i nikt nie ma prawa żądać od nas okazania takiego dokumentu (NAWET LEKARZ)!!!

Piszemy o tym tutaj:

Tym samym uznać należy, iż takie zachowanie dyrektorów szpitali, stanowią uzasadnioną podstawę do tego, aby stwierdzić, iż to stanowi uzasadnioną podstawę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrekcję szpitala do właściwej miejscowo prokuratury z art. 119 k.k., art. 156 k.k., art. 160 k.k. 191 k.k., 207 § 1 k.k. oraz 231 k.k.

Decyzja należy do was oczywiście jednak przemyśl czy warto przyjąć ten produkt chemiczny, aby wejść do szpitala, czy warto walczyć o swoje prawo tak, aby dziecko miało rodziców żywych, którzy będą przy nim podczas jego dorastania.

Przeczytaj również te artykułu:

Potrzebujesz pomocy skontaktuje się z nami pisząc wiadomość na adres: [email protected] lub zadzwoń: 579636527, 222668618.

————————————————————————

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID. Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618

Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
1DDWSXuAgp6FZVaoHKtHmwuesnxqHZXe27

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

#covid #maseczki #zasłanianieustinosa #rozporządzenie #legaartis #art116 #obowiązekzasłanianiaustinosa #pandemia #stopcovid #kwarantanna #szczepionka #Pfizer #Moderna #AstraZeneca #GMO #NarodowyProgramSzczepień #MinisterstwoZdrowia #COVID #C-19 #pandemia #szczepienia #certyfikat #paszport

Zostaw Komentarz