Prawo gospodarcze

Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, w tym:

JJesteśmy po to, by pomóc Twojej firmie osiągnąć cele i zapewnić, by jej działalność biznesowa była zgodna ze stosownymi regulacjami prawnymi. Jako właściciel czy menedżer firmy pracujesz ciężko na jej sukces. Ponosisz odpowiedzialność za wiele spraw i podejmujesz wiele decyzji, z których każda obarczona jest ryzykiem błędu. Nasza kancelaria może wziąć na siebie kompleksową obsługę prawną firmy na terenie Warszawy i okolic, dzięki czemu będziesz mógł się w pełni skoncentrować na jej rozwoju. Mamy świadomość, że obsługa prawna firmy wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, których jesteśmy gwarancją. Naszą ofertę przygotowaliśmy w ten sposób, aby każdy klient, który boryka się z problemami prawnymi lub finansowymi mógł znaleźć optymalne rozwiązanie. Z drugiej jednak strony nasza kancelaria jest nastawiona na wcześniejsze wykrywanie niebezpieczeństw czyhających na przedsiębiorców i uprzednie ich likwidowanie. Ważnym aspektem naszego działania jest także usprawnianie i przystosowanie formy prawnej działalności gospodarczej do zmieniających się warunków rynkowych. Wiemy, iż pozycję na rynku wypracowuje się także poprzez wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu, korzystanie ze stosownych wzorów umów i regulaminów oraz optymalizację podatkową. Szczególnie, kiedy występuje takie nasycenie rynku, jak w Warszawie i jej okolicach. Wybór ram prawnych realizacji zamierzonych planów gospodarczych oraz bieżące podejmowanie decyzji powinno być poprzedzone analizą aspektów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kancelaria przygotowała ofertę pomocy księgowo -prawnej dla tej grupy klientów. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest doświadczenie zdobyte podczas wielu lat współpracy z takowymi. Ono sprawia, że przedsiębiorstwa – od mikro firm, aż po duże korporacje – powierzają nam swoją pełną obsługę księgowo – prawną firmy. Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa z terenu całej Polski, które poszukują kancelarii, która poprowadzi kompleksową obsługę księgowo - prawną firmy.

Obsługa korporacyjna

Wsparcie przy wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej, a następie jej zakładaniu, ewentualnym przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji, łącznie z analizą podatkową oraz wypełnianiem formularzy do KRS. Forma prowadzenia działalności gospodarczej musi być ściśle dopasowana do profilu biznesowego, tak aby nie generowała zbyt wielu formalizmów i obciążeń finansowych z jednej stron, natomiast z drugiej aby gwarantowała ochronę interesów majątkowych. Forma prawna nie jest wybierana raz na zawszę, dlatego już w toku prowadzonej działalności można dokonać przekształcenia swojej spółki.