Prawo Spadkowe

  • - stwierdzenie nabycia spadku
  • - sprawy o zachowek
  • - sprawy o odrzucenie spadku
  • - sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu
  • - sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku.