PRAWO CYWILNE

  • - sprawy o zapłatę
  • - naruszenie dóbr osobistych
  • - zniesienie współwłasności
  • - zasiedzenie
  • - ustanowienie drogi koniecznej
  • - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • - odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych
  • - reprezentacja w sprawach z zakresu prawa zobowiązań (spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów transportu, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, rękojmi i gwarancji, cesji wierzytelności, postępowań z zakresu skargi pauliańskiej)