Prawo pracy

Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, w tym:

umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, o pracę tymczasową),kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy), rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia), wypowiedzenie warunków umowy pracę, wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę; sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy.

Wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym, pomagamy w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy zwolnionym kobietom w ciąży nawet, jeśli poprzednio zgodziły się podpisać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, świadczymy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych, mediacje i negocjacje.