Prawo rodzinne

  • - rozwód i separacja
  • - podział majątku wspólnego małżonków,
  • - "dochodzenie.html" alimentów (w tym podwyższenie i obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
  • - władza rodzicielska (zawieszenie, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • - ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • - sporządzenie planu wychowawczego