Negocjacje i mediacje

  • - Praktyka kancelarii obejmuje prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym i sądowym w ramach spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych. Koncyliacyjne rozwiązanie sporu często okazuje się najskuteczniejszym, a ugoda zawarta w toku sprawy często owocuje poprawą relacji skonfliktowanych stron na przyszłość. Negocjacje prowadzone są w miejscu, którego wymaga sprawa, przy czym najczęściej w siedzibie kancelarii.
  • - Mediacje zalecane są w szczególności w sprawach rodzinnych i gospodarczych.