Prawo Konsumenckie - Reklamacje, Rękojmia, Gwarancja

  PROFESJONALNA POMOC PRAWNA DLA FIRM

 • - W zakresie prawa konsumenckiego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi konsumentów jak również podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom prywatnym w sprawach związanych z "dochodzenie.html"m roszczeń reklamacyjnych z tytułu nienależycie wykonanej usługi lub sprzedaży niezgodnego z umową przedmiotu, wobec:
 • - wszelkiego rodzaju sprzedawców
 • - deweloperów oraz wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich
 • - sprzedawców samochodów
 • - instytucji finansowych (w tym między innymi w sprawach dot. kredytów konsumenckich, pożyczek oraz kredytów zaciąganych od tzw. parabanków) oraz ubezpieczycieli
 • - biur podróży
 • - operatorów sieci komórkowych

 • Dodatkowo, Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 • sporządzania oraz opiniowania umów i regulaminów świadczenia usług między innymi pod kątem prawa konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • sporządzenie regulaminów sklepów internetowych oraz ich kontrola pod kątem zawartości klauzul niedozwolonych oraz zgodności z prawem
 • prowadzenie oraz reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych na etapie polubownym oraz sądowym, w tym w ramach umów zawieranych na odległość (przez internet, telefon) czy poza lokalem przedsiębiorstwa (między innymi w ramach świadczonych usług: budowlanych, serwisowych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, hotelarskich, handlowych, komisowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, monterskich.

Potrzebujesz pomocy?

( Zadzwoń: + 579 636 527 )

lub